โลโก้ของ Cealeb by kornklao

รัชดา - พระราม 9

Cealeb by kornklao

131 อาคารเดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น G ห้อง BG12A เบลคอนโด แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ

เบอร์ติดต่อ

Cealeb by kornklao REVIEW

ผู้เขียนรีวิว Facebook ID
บรรยากาศร้าน
การบริการลูกค้า
ฝีมือ・ความเรียบร้อย
ราคาเหมาะสม
หัวข้อรีวิว
※กรุณาใส่ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
บทความบรรยาย
※กรุณาใส่ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
รูปที่ใช้รีวิว
※ใส่ได้ไม่เกิน 3 รูป

page top