โลโก้ของ Eddy : One (สุขุมวิท 26)

สุขุมวิทช่วงต้น (ซอย1 - พร้อมพงษ์)

Eddy : One (สุขุมวิท 26)

706/1-2 ระหว่างซอย 26-28 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์ติดต่อ

Eddy : One (สุขุมวิท 26) REVIEW

ผู้เขียนรีวิว Facebook ID
บรรยากาศร้าน
การบริการลูกค้า
ฝีมือ・ความเรียบร้อย
ราคาเหมาะสม
หัวข้อรีวิว
※กรุณาใส่ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
บทความบรรยาย
※กรุณาใส่ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
รูปที่ใช้รีวิว
※ใส่ได้ไม่เกิน 3 รูป

page top