โลโก้ของ Hair room sora

สุขุมวิทช่วงต้น (ซอย1 - พร้อมพงษ์)

Hair room sora

299/7 Sukhumvit living Town., สุขุมวิท 21, ถนน อโศกมนตรี ., คลองเตยเหนือ, วัฒนา,, กรุงเทพฯ,

เบอร์ติดต่อ

Hair room sora REVIEW

ผู้เขียนรีวิว Facebook ID
บรรยากาศร้าน
การบริการลูกค้า
ฝีมือ・ความเรียบร้อย
ราคาเหมาะสม
หัวข้อรีวิว
※กรุณาใส่ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
บทความบรรยาย
※กรุณาใส่ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
รูปที่ใช้รีวิว
※ใส่ได้ไม่เกิน 3 รูป

page top