สยาม - เพลินจิต

Hive Salon (Central Embassy)

Central Embassy 1031 Ploenchit road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

เบอร์ติดต่อ

Hive Salon (Central Embassy) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อร้าน Hive Salon (Central Embassy)
ที่อยู่ Central Embassy 1031 Ploenchit road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
เวลาทำการ 10:00 - 20:00
วันหยุด -
จำนวนที่นั่ง 0
ต้องนัดหมายหรือไม ต้องนัดเวลาก่อน
เว็บไซต์ -
วิธีเดินทาง -

page top