สุขุมวิทช่วงปลาย (ทองหล่อ - อุดมสุข)

The White Salon

943 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana,Bangkok 10110

เบอร์ติดต่อ

The White Salon REVIEW

ผู้เขียนรีวิว Facebook ID
บรรยากาศร้าน
การบริการลูกค้า
ฝีมือ・ความเรียบร้อย
ราคาเหมาะสม
หัวข้อรีวิว
※กรุณาใส่ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
บทความบรรยาย
※กรุณาใส่ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
รูปที่ใช้รีวิว
※ใส่ได้ไม่เกิน 3 รูป

page top